Sosyal Sorumluluk

Alioğlu İnşaat, tüm projelerinde modern teknolojiyi takip ederek istikrarlı büyüme hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu hedefler doğrultusunda toplum için yarattığı değerleri geliştirmek için çalışırken sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal kültürünün temel taşlarından biri haline gelmiştir.

 

 

Bu çerçevede, faaliyetlerinin çevreye etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak, doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak, sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek, tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek, çevresel ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak, kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, kuruluşundan bu yana Alioğlu İnşaat'ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır.